అమెరికాలో ఈగలు

అమెరికాలో కూడా ఈగలుంటాయని నాకు నేటి వరకూ అనుకోలేదు. నా పిచ్చి కాకపోతే, ఈగలకు పాస్ పోర్ట్ మరియు విసాలాంటివి అవసరంలేదు కదా.. వాటికి కావలసినదల్లా రుచికరమైన ఆహారపదార్దం ఆరు బయట ఉంచడమే.. నేను నా భోజనాన్ని ప్లేటులో పెట్టుకుని హాయగా ఉంటుందని, స్విమ్మింగ్ పూల్ దగ్గరకు వెళ్ళి కూర్చున్నా.. ఇదిగో ఇలా నేను కూర్చున్నానో లేదో.. వెంటనే తయారయ్యాయి.

fly

హల్లో ఈగల్స్.. ఎలా ఉన్నారు?

 
Clicky Web Analytics