కృతఙ్ఞత తెలియ జేసే విధానం

ఈ పుట వ్రాసేముందుగా, ఒక విషయం. నేను ప్రస్తుతం, అంటే ఈ పుట ప్రచురించే సమయానికి అమెరికాలో ఉన్నాను. ఖఛితంగా చెప్పాలంటే, అమెరికాలోని టెక్సస్ రాష్ట్రంలోని ఔస్టిన్ అనే నగరంలో ఉన్నాను. ఇక్కడ అన్ని విషయాలు కొత్తగా అనిపిస్తున్నాయి. కానీ కొన్నిపద్దతులు మెచ్చుకోదగ్గ రీతిలో ఉన్నాయి. వాటిల్లో ఇది ఒకటి. ఇదిగో ఈ ప్రక్కన కనబడుతోందే అదే మా కార్యాలయం. నేను దీనిలోని తొమ్మిదవ అంతస్తులో కూర్చుంటాను.

ఇంతకీ ఈ పుట అస్సలు విషయనికి వద్దాం. ఈ భవంతి స్వంత దారుడు, ఇక్కడ అద్దెకు ఇచ్చిన అన్ని కార్యాలయాల ఉద్యోగులకు కృతఙ్ఞతా భావంతో ఈ రోజు అందరికీ ఐస్ క్రీమ్ పంచి పెట్టాడు. ఇదేదో వింతగా ఉంది కదూ.. నాకు మాత్రం వింతగానే ఉంది. భవనం స్వంతదారుడేమిటి.. అద్దెకు ఇచ్చిన స్థలంలో ఉన్న సంస్థలలో పనిచేసే ఉద్యోగులేమిటి!!! వీళ్ళకీ భవన సొంతదారునికి ఎక్కడైనా సంభందం ఉందా అంటే.. లేదనే చెప్పాలి. కానీ ఆశ్చర్యపరచే విషమేమిటంటే.. ఈ భవనంలో పని చేసే ప్రతి ఉద్యోగికీ ఈరోజు ఉచితంగా ఐస్ క్రీమ్ ఇవ్వబడుతుంది. ఇక్కడ ఈ సంస్థలో పని చేస్తున్నాం అనే దానికన్నా, ఏ భవంతిలో పనిచేస్తున్నాం అనేదే, ముఖ్యం. of course, you have to work from this building, irrespective of company you work.
 

ఓవ్ .. ఓవ్.. ఆంగ్లం పోంగి పొర్లుతోంది.. ఓ.. ఓ..

ఇంతకీ ఈ ఐస్ క్రీమ్ ఎలా పంచారంటే.. ఇదిగో ప్రక్కన చూపించినట్లుగా ప్రతి వ్యక్తికీ ఒక టోకెన్ ఇస్తారు. అదికూడా, ఆ యా కంపెనీల ప్రతినిధులు వారి వారికార్యాలయం లలో వారి వారి పద్దతులలో పంచుతారు.

నేను పనిచేసే సంస్థ వాళ్ళు ఈ కూపన్ల పంపక వ్యవహారం మా రిసెపషనిస్టు చేతుల్లో పెట్టారు.


ఆ అమ్మాయి ఓ విధంగా మెతక నైనది. ఈ అమ్మాయి నిమ్మది తనాన్ని అలుసు చేసుకుని, మా సహోధ్యోగులు, మనిషికి ఒకటి అంటే.. క్రింద కి వెళ్ళి తినేసి వచ్చి, మరొకటి అంటూ.. దాదాపుగా మూడు వరకూ లాగించేసారు. ఇదిగో నా వంతు గా నేనేమో "ఓరిఓ" (OREO) తీసుకున్నా. స్వతహాగా నేను ఐస్ క్రీమ్ తినను, ఎందు కంటే.. ఆ మరునాడే జ్వరం వచ్చేస్తుంది. నాకు ఐస్క్ క్రీమ్ పడదు. కానీ ఇన్ని రకలు ఒక్క చోటే కనబడడం, సహ ఉధ్యోగులు తినమని ఇబ్బంది పెట్టడంతో తినక తప్పింది కాదు.

 

నాకు స్వతహాగా ఐస్ క్రీమ్ తినాలని ఉన్నా ఎప్పుడూ ధైర్యం చెయ్యలేదు, ఏం దుకంటే.. నా ఆరోగ్యం గురించి నాకన్నా బాగా ఎవ్వరికి తెలుసు గనుక.

 

ఇలా సంగ్ధిధావస్తలో ఉన్న నాకు సహ ఉధ్యొగి ఒకరు, అమెరికాలొ ఐస్ క్రీమ్ చేసే విధానం గురీంచి ఒక చిన్న క్లాసు పీకారు.

 

దాంతో ఇక ధైర్యం చెయ్యక తప్పలేదు. మెల్లిగా అడుగులో అడుగెసు కుంటూ.. ఆ బల్లల దెగ్గిరకు  వెళ్ళా.. కొంచం తక్కువగా  ఉన్నా.. కొంచం రంగులు రంగులు గా ఉన్న ఒక కప్పు తీసుకుని మెల్లిగ నా సీటు చేరుకున్నా.

ఇంతకీ ఐస్ క్రీమ్ పంచే చోటే చాలా మంది ఆస్వాదిస్తుంటే కొన్ని ఫొటోలు తీసాను. ఇవిగో ఈ క్రింద అవి.

2 స్పందనలు:

సుజాత said...

సరదాగా ఉంది సుమా! ఈ మధ్య మీరు రెగ్యులర్ గా రాస్తున్నట్టు లేదు. బిజీగా ఉన్నారేమో!

చక్రవర్తి said...

చెప్పాను కదాండీ.. ప్రస్తుతం వనవాశం (అనాలా అఙ్ఞాత వాసం అనాలా..) చేస్తున్నాను. అక్కడ తీరిక దొరకగానే మెల్లిగా మొదలు పెట్టా..

స్పందించినందులకు నెనర్లు

 
Clicky Web Analytics