కొన్ని ప్రకటనలు

 

ఏదో పరాచకంగా ఉన్న నాకు ఔషదంలా పని చేసిన ఓ వీడియో.. ఇందులోని కొన్ని ప్రకటనలు చాలా క్రియేటివ్ గా ఉన్నాయి..

 

నాకు నచ్చిన వాటిల్లో ఒకటి చివ్వర్లో ఉంది.. కానీ దురదృష్టం ఏమిటంటే, నాకు  జీన్స్ పాంట్లు లేవు. అదేదో ఇంగ్లీష్ సామెత చెప్పినట్లు, మెన్ ఆర్ లైక్ మెన్.. యెస్ వి ఆర్ ఆల్ వేస్..

మీకు ఎలా అనిపించాయి? మొహమాటం పడకుండా చెప్పెయ్యండి..

0 స్పందనలు:

 
Clicky Web Analytics