సాక్షి దిన పత్రిక - నా అభిప్రాయం

నిన్న విడుదలయిన సాక్షి దినపత్రిక, ఈరోజు ఉదయం చదివిన తరువాత నాలోని అభిప్రాయాన్ని మీతో ఇలా.. ఇక్కడ..

ఈ రొజు ఉదయం సాక్షి మెయిన్ ఏడిషన్ మాత్రమే చదవడం జరిగింది, సిటి ఏడిషన్ కుదరలేదు. పెపర్ చదువుతున్నంత సేపు, ఆద్యంతం.. మదిలొ నాకు ఆంగ్లంలొ విడుదలయ్యె Deccan Chronicle గుర్తుకువచ్చింది. సరళ మయిన భాష.. చూపరులకు ఆకట్టుకునే విధంగా రంగు రంగుల ప్రపంచం.. మొత్తానికి ఫరవాలేదనిపించింది.

నా భార్య పెదవి విరిచి, అంతగా ఏమీ లేదు .. అంది. అప్పుడనిపించింది, భార్య భర్తలు ఎప్పుడూ ఒక్క అభిప్రాయానికి రారని. నా అభిప్రాయంలో సాక్షి ఇదే విధంగా (నిస్పక్షపాతంగా.. నిర్బయంగా.. నిఖచ్చిగా.. నిజాన్ని నిజంగా.. ఇంతే అందంగా..) ఒక్క సంవత్సరం కనుక కొనసాగితే, ఆంగ్లంలో చెప్పలంటే, if they maintain the consistency of the same quality and maintain the neutral behaviour for one year.. అప్పటికి అస్సలు సాక్షి ఎవ్వరి పక్షమో తెలుస్తుంది. అందునా అప్పటికి, మనకి ఎన్నికలు వస్తాయి. కొడుకుగా తండ్రికి సంభందించిన పార్టికి గొడుగు పడతాడో.. లేక ఉన్నదున్నట్లు తెలియజేసే స్వతంత్ర ప్రతి పత్తి గల ఒక ప్రచార మాద్యమంగా సాక్షిని తీర్చిదిద్దుతాడో ఎదురుచూడవలసిందే.

లోటు పాటులు - నావరకు

౧) లోటు - పెపర్ క్వాలిటి

౨) పాటు - అందరిని దృస్ఠిలో ఉంచుకుని వివిధ రకాలయిన columns

౩) పాటు - ప్రతీ పేజి ఒక రంగుల ప్రపంచం

౪) పాటు - అన్నింటినీ మించి - ఖరీదు .. కేవలం రెండు రూపాయలు మాత్రమే..

మరిన్ని అభిప్రాయలు త్వరలో

1 స్పందనలు:

Anonymous said...

As far as I am concerned. family edition is okay, good time pass. But main edition is blatantly one sided ( no need to mention that it is YS side) . I have never hated any paper like this. We are going to stop taking this daily from next month.

 
Clicky Web Analytics