స్నేహం - భావరూపం : ౧

ఇద్దరి మనుషులు వారి మనస్సుల మధ్య

పవిత్ర బంధం .. స్నేహం

రెండు హృదయాల కలయిక ప్రేమ అయితే, ఆ ప్రేమకు

వారధి .. స్నేహం

వింతైన లోకంలో ఒంటరి జీవితానికి

ఉపశమనం .. స్నేహం

విచిత్ర విశ్వంలో మోడైన జీవితాన్ని

చిగురించేది .. స్నేహం

చితికిన మనసుకు ఓదార్పుతో

ఉత్తేజాన్నిచ్చేది.. స్నేహం

చిన్న పెద్ద తేడాలు .. కుల మత

భేదాలు లేనిది .. స్నేహం

అనిర్వచనీయమైనదీ.. అపురూపమైనదీ

స్నేహం

1 స్పందనలు:

చిలమకూరు విజయమోహన్ said...

చాలా బాగుంది.

 
Clicky Web Analytics