ఒంటికన్ను రాక్షశుడు


-------------------------------------------
వినదగు నెవ్వరు జెప్పినన్ - వినినంతనే వేగిర పడక వివరింప దగున్
కనికల్ల నిజము దెలిసిన - మనుజుడే పో నీతిపరుడు మహిలో సుమతి

3 స్పందనలు:

మురళి said...

nenu mee comment choodakapovachu...so dantlo reply ivvandi

మురళి said...

baboyi...emaindi...meerena adi

Anonymous said...

bar fight or kitchen fight ?

 
Clicky Web Analytics