ఇది నేనే ..

నేను విసుగ్గా ఉన్నప్పుడు నా మొహం ఎంత చెండాలంగా ఉంటుందో ఈ మధ్యనే నాకు తెలిసింది. ఎంత ఛండాలంగా ఉన్నానంటే, నన్ను నేనే అసహ్యించుకునేంత. ఒక్క సారి ఆటైమ్ లో నేను ఎలా ఉన్నానో అని అనుకునెంతలో నా స్నేహితుడొకరు ఆ సన్నివేశాన్ని చిత్రంగా బంధించి నాకు పంపాడు..ఇదిగో ఇలా..

YaakME

5 స్పందనలు:

భావన said...

:-)

chaitanya said...

:)

చక్రవర్తి said...

భావన మరియు చైతన్య..

స్పందించినందులకు నెనరులు

స్వాతి said...

ఇప్పటికన్న గుర్తించారు.కాబట్టి వీలైనంత వరకు నవ్వుముఖంతో కనిపించండి.

Chandu said...

నాకైతే అభిషేక్ బచ్చన్ ని చూసినట్లుంది... మిమ్ములని మీరు లోతుగా పరిశీలించుకోవాలి (ఇంకా)

 
Clicky Web Analytics