డార్లింగ్ – రివ్యూ

ఈ హీరో చేసిన సినిమాలపై నాకు ఓ రకంగా సద్బావన ఉంది. కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఈ హీరో కధా రచయతలని ప్రభావితం చేస్తున్నాడేమో అని అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే, కొన్ని సీన్లు ఈ హీరో కోసమే వ్రాసి చిత్రీకరించారేమో అని అనుమానం.

darling

ఈ సినిమా నేను చూడాలని అనుకున్నాను. అందువల్ల ఇది తప్పనిసరిగా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బోల్తా పడి ఉంటుందని తలుస్తాను. ఈ సినిమా నేను చూడలనుకున్న కొన్ని విషయాలలో ఒకటి పాటలలో గల ఓ వైవిధ్యం. ఈ పాటలకు బాణి కట్టింది ఎవ్వరో గాని కొంచం మనసు పెట్టి చేశారని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ పాటలని వృత్తి రీత్యా కాకుండా ప్రాణం పెట్టి చేసారని నాకు అనిపించింది.

నచ్చిన అంశాలు

  1. కధలో భారతదేశం గురించి వీరోయిన్ డైలాగులు
  2. విలన్ గారు తన ప్రతాపం సినిమా మూడొంతులు దాకా చూపించక పోవడం
  3. కధని పూర్తిగా కుంటుంబ పరంగా చూడటానికి అన్నట్టు తీర్చిదిద్దడం
  4. పాటలు ..
  5. ప్రతీ సినిమాలో అమ్మనే గొప్పగా చూపించే దర్శకులు ఈ సినిమాలో తండ్రిని హీరోగా చూపించడం
  6. సినిమా పూర్తిగా రెండు గంటల యాభై నిమిషాలున్నా, దాదాపు రెండుగంటలపాటు సినిమాని వైలెన్స్ లేకుండా తీర్చి దిద్దడం దర్శకుని ప్రతిభ కాకపోయినా కధ వ్రాసిన వాళ్ళను మెచ్చుకోకుండా ఉండలేం

 

నచ్చని అంశాలు

  1. ఆత్మహత్య చేసుకో బోయిన వైనం.. అస్సలు అలాంటి సీన్లు తీయ్యడం
  2. అక్కడ కూడా సాఫ్ట్ వేర్ బూమ్ ఇన్ల్ఫూయన్స్ మన వీరో గారికి కష్టాలు తెచ్చాయని కధారచయత వ్రాయడం, దానిని మన దర్శకులుంగారు సినిమాలో చిత్రీకరించడం.. ఛ!! ప్రతీ సినిమాలో ఇదో పెద్ద ఫ్యాషన్ అయ్యింది..
  3. కట్నం .. ఆస్ట్రేలియా సంబంధం.. తొక్కలో ట్విస్ట్
  4. అంగ్ల సినిమా మేట్రిక్స్ లోంచి కొన్ని సీన్ల ఆలోచనలను దొంగిలించడం

ఆఖరిగా ఈ సినిమాని నేను రికమెండ్ చేస్తాను.. మీరు చూసారా..

0 స్పందనలు:

 
Clicky Web Analytics