చంద్రగ్రహణం : వికారి : ఆషాడం : గురు పౌర్ణిమ

కేతుగ్రస్థ చంద్ర గ్రహణం వివరాలు

గ్రహణ ఛాయా ప్రారంభ సమయం - 17 Jul, 00:13:51
గ్రహణ ప్రారంభం – 17 Jul, 01:31:43
గ్రహణ ఉఛ్చ స్థితి – 17 Jul, 03:00:44
గ్రహణ విరమణ ప్రారంభం – 17 Jul, 04:29:39
ఛాయా గ్రహణ సమాప్తం – 17 Jul, 05:47:38

* భోజనాలు వంటివి 16న, దాదాపు 13:30 గంటలలోపు ముగించుకోవాలి
* అస్వస్తులు, ఆహార సేవనాన్ని, తేలికైన విధంగా, దాదాపు 20:45 లోపుగా ముగించుకోవాలి
* గర్భిణిలు చక్కగా పూలు ధరించి, వీలుచేసుకుని గ్రహణ సమయంలో ఇంట్లో దీపార్చన చేస్తే ఇంటి యజమానికి స్రేయస్కరం

1- మేషరాశివారు గ్రహణాన్ని గమనించి, శ్రద్దగా పరిశీలనచేయడానికి అనువైన సమయం

2- వృషభరాశివారు గ్రహణాన్ని గమనించకుండా వారికి ఉపదేశానుసారంగా మంత్ర/యంత్ర/తంత్ర జపానలు సాధనలను చేసుకోవాలి. గ్రహణానంతరం తలస్నానం చేసి, సూర్యోదయం తరువాత చంద్రనికి ఓ నూలుపోగుని సమర్పించాలి. పసుపు పూసినదైతే శ్రేష్టం

3- మిధున రాశి వారు గ్రహణాన్ని చూడరాదు. సాధనకి ఇది అనువైన సమయం. తమ ఉద్దతిని కోరుకుని, ఇష్ట దైవానుగ్రహంగా, సూద్రులకు గానీ వైశ్యులకు గాని దానమిస్తే శ్రేష్టం

4- కర్కాటక రాశి వారికి ఈ గ్రహణం నిమిత్త మాత్రంగా ఉంటుంది. కావున అశ్రద్ద చేయకుండా, సత్కర్మలు చేయకపోయినా సమ్మతమే కానీ ప్రయత్న పూర్వకంగా వికల్పాలకు దూరంగా ఉంటే వారికి శ్రేయస్కరం

5- సింహరాశి వారికి ఈ గ్రహణ ప్రభావం దుష్కరమల నిర్మూలనకు పనికి వస్తుంది. కావున అంతవరకూ తెలిసి చేసిన దుష్క్రుత్యాలకు పశ్చాతాపం చెంది, పునరావృత్తం కాకుండా ఉండటానికి అనువైన సమయంగా పనిచేస్తుంది. ఈ సమయంలో వీరు క్షత్రీయులకు దానం ఇస్తే శ్రేష్టం

6- కన్య రాశి వారు కూడా ఈ గ్రహణ సమయానికి పూజా మందిరం దగ్గరలో ఉంటే శ్రేష్టం. వీరు గ్రహణాన్ని దర్శించ రాదు. మరునాడు తల స్నానం చేసి వారి ఇష్ట దైవ ప్రీత్యర్దం వైశ్యులకు దానం ఇస్తే మంచిది. గ్రహణానంతరం మీన రాశి వారితో గ్రహణ విషయాలను చర్చించి అధ్యయనం చేస్తే ఇరువురికీ మంచిది

7- తులారాశి కూడా ఈ గ్రహణాన్ని దర్శించ రాదు. మరునాడు తల స్నానం చేసి రావి చెట్టునకు ప్రదక్షణలు చేస్తే మంచిది. గ్రహణానంతరం, వృశ్చిక రాశి వారితో గ్రహణ విశేషాలను చర్చించి అధ్యయనం చేస్తే ఇరువురికీ మంచిది

8- వృశ్చిక రాశి వారికి విధ్యార్దన నిమిత్తం గ్రహణాన్ని పూర్తిగా అభ్యసించాలి. మరునాడు, వీరు వృషభరాశి వారితో చర్చించడం ఇరువురికీ శ్రేయస్కరం.

9- ధనురాశి వారు కూడా ఈ గ్రహణాన్ని దర్శించరాదు. మరునాడు, వీరు వృషభరాశి వారితో కలిసి మేషరాశి వారితో గ్రహణ వి్శేషాలను చర్చించి అధ్యయనం చేస్తే మువ్వురికీ మంచిది

10-మకర రాశి వారుకూడా గ్రహణాన్ని దర్శించకపోవడమే శ్రేయస్కరం. వీరు సింహ రాశి వారికి దానం ఇస్తే లేదా పుచ్చుకుంటే ఇరువురికీ మంచిది

11-కుంభరాశి వారుకి ఈ గ్రహణం అశుభాన్ని కలిగించడానికి అవకాసాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. కావున ఈ రాశి వారు ఈ గ్రహణానికి అత్యంత దూరంగా ఉంటే వారికి శ్రేయస్కరం. పూర్తిగా ఉపవాశం ఉండి సాధన చేసుకోవాలి

12-మీన రాశివారుకూడా ఈ చంద్రగహణాన్ని అధ్యయన / సాధనలకు అనుకూలమైన సమయంగా తీసకుంటే మంచిది. కావున వీరు తప్పని సరిగా దర్శించి విషయాలను యధావిధిగా ఇతరులతో పంచుకోవాలి.

చక్రవర్తి
జ్యోతిష్య విద్యార్ది ..

** ఈ విషయాలకు నేను మాత్రమే భాద్యుడను. కావున ఎవ్వరికి ఎటువంటి అసౌకర్యం కలిగినా అందుకు పూర్తి భాద్యత నాదే అని గమనించ గలరు *****

****************************
ఇచ్చిన సమయాలు భారత కాల మాన ప్రకారం ఇవ్వబడ్డాయి. అంటే, ఏఏ ప్రాంతాల వారు వారి వారి ప్రాంతాల అనుగుణంగా మార్చుకోవాలి అన్న మాట.

ఉదాహరణకు, భాగ్యనర వాసులు 16 నిమిషాల 16 సెకన్ల సమయాన్ని తీసేయ్యాలన్నమాట.
************************************

-------------------------------------------
వినదగు నెవ్వరు జెప్పినన్ - వినినంతనే వేగిర పడక వివరింప దగున్
కనికల్ల నిజము దెలిసిన - మనుజుడే పో నీతిపరుడు మహిలో సుమతి

0 స్పందనలు:

 
Clicky Web Analytics