ఎందుకిలా !!

నాకు ఇప్పటికి గుర్తు .. Bajaj Caliber Ad.. ఒక ట్రాఫిక్ జంక్షన్ దగ్గర రెడ్ లైట్ వేసి ఉన్నప్పుడు .. ఒక చూడచక్కని కుర్రాడు Bajaj Caliber మీద ఆగి గ్రీన్ సిగ్నల్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు .. ఇంతలో వెనుకనుండి కొన్ని కార్లు ఒక ర్యాలీగా, బోయి.. బోయి .. అంటూ ఆ సందులోకి రాబోతున్నాయి . తీరా చూడపోతే అది ఒక రాజకీయ నాయకుడి కి సంబందించినవి. ఇంతలో పక్కనుంచి ఆ రాజకీయ పార్టి కి చెందిన ఒక కార్యకర్త మన కుర్ర హీరోని చూసి గదమా ఇస్తూ ఉంటాడు .. రెడ్ లైట్ వేసి ఉన్నా ముందుకు వెళ్ళు .. నువ్వు మా నాయకుడి దారి కి అడ్డుగా ఉన్నావని భావన .. కానీ మన కుర్ర హీరోగారు కొంచం కూడా జడవకుండా గ్రీన్ లైట్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు .దీనికి, బజాజ్ వాళ్లు పెట్టిన పేరు "Unshakable". ఇంతవరకు అంతా బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు ఈవిషయం ఎందుకు అంటారా..కోటి సెంటర్ .. ఉదయం 8:౦౦ గంటలు .. రుయీ .. రుయీ .. మంటూ .. నేను 50 kms / 55 kms మద్యలో ఉన్నప్పుడు .. కనుచూపు దూరంలో .. అచ్చం పైన చెప్పినట్లే ఒక యువకుడు రెడ్ లైట్ దగ్గర ఆగి ఉన్నాడు .. అటు ఇటు ఎవ్వరు లేరు.. అయినా మన కుర్ర హీరో గారు ముందుకు వెళ్ళటం లేదు .. నేను కూడా అక్కడ ఆగి అతనిని మెచ్చుకుందామనుకున్నంతలో , నేను ట్రాఫిక్ జంక్షన్ దగ్గరకి రావడం .. రెడ్ లైట్ కాస్తా గ్రీన్ లైట్ అవ్వడం ఒకేసారి జరిగి పోయ్యాయి .. నేను ఆగడం కుదరలేదు .. అతను ఎవ్వరికోసం ఎదురుచూడకుండా ముందుకు దూసుకు పోయాడు ..తరువాత కొంత సేపు నేను అతను ప్రక్క ప్రక్క నే కలసి ప్రయాణం చేసినప్పటికీ .. నాలోని అంతరాత్మ ఒక్క నిమిషం ఆగి అతనినీ ఆపి మెచ్చు కోమని చేబునున్నా .. నిర్లక్ష్యంగా ముందుకు సాగి పోయాను ..ఎవ్వరైనా మంచి పని చేస్తే మేచుకోవాలి అనేది అందరి కనీస దర్మం .. అట్లాంటిది .. మంచి పని కాక పోయినా, ఎవ్వరు చెయ్యలిసిన పని వాళ్లు చేసినప్పుడైనా మెచ్చుకోకపొతే ఎలా?ఎందుకిలా చేసానా అని ఇప్పుడనిపిస్తోంది.. ఏది ఏమైనా ఒయీ సదురు మిత్రమా .. నా ఈ పోస్ట్ నీకే అంకితం .. నీ ట్రాఫిక్ విధానాలు జోహార్లు ..
--------------------------
Every thing is personal to ME, they are posted AS IS from my thoughts. Do you have any issues, keep it with you and never come back again to MYPLACE

0 స్పందనలు:

 
Clicky Web Analytics