ఆహారపు అలవాట్లు - నా అభిప్రాయం

ఆహారపు అలవాట్ల గురించి మన పెద్దలు చాలా విషయాలు చెప్పారు.. పెద్దలే కాకుండా మనం కొన్ని అలవాట్లు వార్తల ద్వారానో.. స్నెహితుల ద్వారానో.. అనుభవాల ద్వారానో.. పరిచయస్తుల సలహాల ద్వారానో .. ఇలా ఎన్నో ఎన్నో మార్గాలలో నేను తెలుసుకున్న .. నాకు మంచిది అనిపించిన పద్దతి మీతో.. ఇలా.. ఇక్కడ..

ఆహారాన్ని మనం ప్రధానంగా ౩ లెదా ౪ (4) సార్లుగా తీసుకుంటాము .. ముఖ్యంగా.. ఉదయం, మధ్య్హాన్నం, సాయంత్రం మరియు రాత్రి వేళలలో.. అదియున్నూ ఒక్కొక్కరి ఆహారపు అలవాట్లను బట్టి ఆ ఆ వేళలు మారతాయి. నావరకూ నేను ౪ (4) సార్లు భుజించటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను..

ప్రధానంగా .. అల్పాహారం .. ఎదో సామెత చెప్పినట్లు.. ఉదయం భోగి లాగా .. చాలా దండిగా, కళ్ళకు నిండుగా .. పుష్టిగా లాగించేస్తూ ఉంటాను. ఇక మధ్హ్యాన్న విషయానికి వస్తే .. యోగిలాగా .. కొంచం తక్కువగా, ముఖ్యంగా.. కాయ గూరలతో వండిన కూర, పులుసు వంటివాటితో లాగించేస్తూ పెరుగన్నంతో ముగిస్తాను.

ఇదయిన తరువాత, స్నేహితులు.. సహ ఉద్యోగులు.. పని ఒత్తిడి .. ఎలాగో ఒకలాగా .. ఎదో ఒక కారణంగా ... కాఫీ / టీ వంటి పదార్దాలు వెళుతూనే ఉంటాయి .. ఇలా సాయంకాలమయ్యేటప్పటికి, ఆఫీస్ వాళ్ళు కాస్తా, ఉద్యోగులకోసం అల్పాహారం తెప్పిస్తారనుకోండి.. ఎదో కొంచం పంటి కిందకి తోసేసి, మెల్లగా ఇంటి ముఖం పట్టి, మన హైదరాబాదు ట్రాఫిక్ అనే పద్మవ్యూహాన్ని ఛేధించుకుని ఇంటికి చేరుకునేటప్పటికి తల ప్రాణం తోకలోకి .. క్షమించాలి, మనకి తోకలు ఉండవు కదా.. మరేమని ఇక్కడ ఉపయోగిస్తే బాగుంటుందబ్బా..??!! ఎదోఒకటి.. తల ప్రాణం కాస్తా, పాదాల్లోకి చేరుకుంటుంది. అప్పుడు చక్కగా కాళ్ళు జాపుకుని .. రాత్రి వేళ ఒక రోగి తిన్నట్లు, ఎదో కొంచం లాగించేసి, మజ్జిగ తాగి కసేపు వార్తలు ఆ ఛానల్ .. ఈ ఛానల్ .. ఛానల్స్ అన్నీ ఒకసారి చుట్టేసి, ౧౦:౩౦ (10:30) కి కొంచం అటు ఇటుగా పక్కమీదకి చేరుకుంటాను..

క్లుప్తంగా ౩ ముక్కలో

౧) ఉదయం - భోగి లాగా తినాలి

౨) మద్యలో - యోగి లాగా

౩) రాత్రి వేళ - రోగి లాగా తినడం మనకే మంచిదని నాఅభిప్రాయం.

మరి మీరేమంటారు?

అఖరుగా ఒక ఆంగ్ల సామెత -- During breakfast Eat like KING, while at lunch Eat with Middle class people. Sleep after having the dinner such as any poor man.

0 స్పందనలు:

 
Clicky Web Analytics