హమ్మయ్య.. మూడోరోజే ముగించేసారు

మనోళ్ళు, అదే.. మన క్రికెట్ టీమ్ సభ్యులు.. కష్టపడి రెండవ టెస్టుని మూడవరోజునే ముగించేశారు. నాకు టెన్షన్ తగ్గింది. నిన్నటి పుట సమర్పించే సమయానికి మనోళు ఇంకా ఆడుతూనే ఉన్నారు. ఆ తరువాత నాకు మొదలయ్యింది అస్సలు .. టెన్షన్.. ఎందుకంటే.. నిన్నటి పుటలో నేను, "౩ వరోజునే ఫలితం వెలువడుతుంది.." అని వ్రాసిన తరువాత, మన పాత కెప్టెన్, అదే.. గంగూలి కొంచం బాగా ఆడుతూ ఎదో కనీస ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఒక ప్రక్కన మనోళ్ళు, ఎదో ముసలికన్నీరు మాదిరిగా పోరాటపఠిమతో, సౌత్‍ఆఫ్రికా బౌలర్లను ఎదుర్కుంటున్నారని ఆనందం.. మరోప్రక్క వీళ్ళు ఈరోజు చివరిదాకా ఆడతారా అన్న అనుమానం..

అన్నింటికి ఒక ముగింపు అన్నట్లుగా ఒకే చరమగీతం పాడేసారు మన టైలేండర్స్.. ఏంచేస్తాం.. ఒక సగటు క్రీఢాభిమానిగా చింతిస్తూ.. ఓ సగటు రాజకీయ వాదిలాగా.. ఖండిస్తున్నాను..

0 స్పందనలు:

 
Clicky Web Analytics