మరో మలుపు

ఇవ్వాళ అమ్మకూడా బ్లాగు అంటె ఎమిటి.. దాని వలన ఉన్న లాభాలు ఎమిటి.. మన అభిప్రాయాలు నలుగురితో ఎలా పంచుకోవచ్చు.. వంటి ఎన్నో విషయాలు చర్చించిన తరువాత దగ్గరుండి నాబ్లాగులో ఒక పుటని దగ్గరుండి తనతో టైపు చేయించాను..

ఈ ప్రవాశనం అంతా చూస్తూంటే.. మా ఇంట్లొని స్త్రీ శక్తి అంతా ఒకేసారి నిద్రలేచినట్లైంది. వీళంతా కలసి నన్ను బయటకు నెట్టేసేటట్టున్నారు.. ఏమి సేతురా లింగా.. ఏమి సేతురా..
-------------------------------------------
వినదగు నెవ్వరు జెప్పినన్ - వినినంతనే వేగిర పడక వివరింప దగున్
కనికల్ల నిజము దెలిసిన - మనుజుడే పో నీతిపరుడు మహిలో సుమతి

2 స్పందనలు:

Purnima said...

mee ammagaarini protsahinchinnanduku .. naa abhinandanalu. :-)

Chakravarthy said...

పూర్ణిమ గారు..

మా అమ్మ ఇవాళ్టి నుంచి బ్లాగు చెయ్యడం మొదలు పెట్టింది.. మీకు వీలున్నప్పుడల్లా తన పుటలు చదివి, మీ మీ స్పందనలు, అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు..

మా అమ్మ బ్లాగుకై, http://ratnahamsa.blogspot.com, ని దర్శించగలరు.

ధన్యవాదములతో

 
Clicky Web Analytics