దొంగిలించారు - పట్టించినవారికి లక్ష వరహాలు బహుమానం

ఆ మధ్య అల్లూ అర్జున్ నటించిన సినిమాలో (పేరు గుర్తుకు రావడం లేదు) విలన్లలో ఒక వ్యక్తి కళ్ళు హీరోగారు అపరేషన్ చేసి వేరే ఒకరికి పెట్టేస్తాడు. అందుకు దానం చేసిన వ్యక్తి విలన్‍గారు ఎలా జరిగిందంటే.. ఎవడో వచ్చాడు, కొట్టాడు.. అంటూ కళ్ళు దొబ్బెసాడంటాడు. అలాగే, ఏమైందో కానీ గత వారంలో ఎవ్వరో నా అలోచనలన్నింటినీ దొంగతనం చేసేసారు. బాస్కేట్ బాల్ ఆటగాడు, మైఖేల్ జోర్డాన్ నటించిన స్పేస్ జామ్ సినిమాలో చూపించినట్టు, ఎవ్వరో నాలోని అన్ని మెళుకువలన్నింటినీ దొంగిలించారు.

మెదడంతా శూన్యమైపోయింది. ఇట్లాంటి నన్ను నేను అద్దంలో చూసుకుంటే ఎదో కొత్తగా ఉంది. కొంపతీసి నన్ను కూడా బగ్స్ బన్నీలాంటి కల్పిత పాత్ర దోచుకెళ్ళ లేదు కదా!!! స్పేస్ జామ్ సినిమాలో ఒకేసారి బాస్కేట్ బాల్ ఆట ఆడే వారంతా వాళలో ఉన్న నైపుణ్యాన్ని కోల్పోతారు. అలాగే నేను నా నైపుణ్యాన్ని కోల్పోయాననిపిస్తొంది. ప్రపంచంలో క్రిందటి వారంలో ఎవ్వరైనా ఇలా కోల్పోయారా!!! అలాంటి వారుంటే, నాకు ఒక జాబు వ్రాయగలరు. ఎందుకంటారా.. మనం అందరం ఒక చోట చేరి భాధ పడదాం. మనందరినీ రక్షించే బిల్ ముర్రే లాంటి నాయకుడేక్కడైనా ఉన్నాడా??? అదేనండీ స్పేస్ జామ్ చిత్రంలో మైఖేల్ జొర్డాన్‍ను కార్టూన్ ప్రపంచం నుంచి నిజ జీవితంలోకి తీసుకు రావడానికి ప్రయత్నించిన సహ పాత్రధారి.

ఈ విషయం గురించి రెండు పుటలు ప్రచురించానంటేనే హాస్యాస్పదంగా ఉందికదూ.. ఏం చేస్తాం.. అదీ పరిస్తితి. చిత్తగించ వలెను.

0 స్పందనలు:

 
Clicky Web Analytics