చచ్చినోడి చావుకి వచ్చిందే కట్నం – కాదు కాదు, మనం అడిగింది ఇవ్వాల్సిందే

ఈ మధ్య మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే.. మన ముఖ్య మంత్రి వై ఎస్ ఆర్ మృతి. ఆయన స్మృత్యర్ధం కాంగ్రెస్ ఎమ్ ఎల్ ఎ లు ఏవిధంగా డబ్బులు దండుకుంటున్నారో మీకు తెలిస్తే పాత కాల సామెతను తిరగ వ్రాస్తారేమో.. ఏంటి జోకనుకుంటున్నారా..


చాల్లేండి .. మీతో నాకు జోకులా.. ఇదిగో నాకు వచ్చిన ఓ స్కాన్ కాపీని మీ ముందు ఉంచుతున్నాను. చక్కగా చదివి మీ తెలివికి పదును పెట్టుకోండి. ఈ విషయం పై వీరెవ్వరిని అడిగామనుకోండి, వచ్చే సమాధానం ఏమిటో మీ కందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. అదేనండి, ఖండిస్తున్నాం.. ఇది అంతా భూటకం.. తప్పుడు సాక్ష్యం.. ఇలాంటివి ఎన్ని కావాలంటే అన్ని మేము కూడా సృష్టిస్తాం అంతా అబద్దం .. అంటూ తెగ వాగేస్తూ మనమీద పరువు నష్టం దావా కూడా వేస్తారు. కాబట్టి ఇది ఎవ్వరినీ ఉద్దేశించి వ్రాసినది కాదు కాంగ్రెస్ వారిని అప్రదిష్ట పాలు చెయ్యడానికి ప్రత్యర్దులు పన్నిన పన్నాగం ఏవిధంగా ఉందో అని తెలియ జేస్తున్నాను.ఉష్.. ష్.... మనలో మన మాట ఒకవేళ నిజంగా చెక్కొచ్చిందనుకోండి. అది ఎవ్వరికీ చెప్పొద్దు. బినామి ఎకౌంట్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది, అందులో వేసుకుంటారు అని మనం వేరే చెప్పనక్కర లేదు కదా..

1 స్పందనలు:

Anonymous said...

по моему мнению: благодарю... а82ч

 
Clicky Web Analytics