ఉగాది నాటి ప్రసాదం


Prasaadam1
Originally uploaded by Damaraju
పానకం, వడపప్పు, చలివిడి, కొబ్బరి, దానిమ్మకాయ, చెరకు, అరటి, కమలాలు, ఆపిల్ మరియు సపోటా.. మీకు సపోటా కనబడిందా??

ఇక్కడ ఒక విషయం యాదృస్చికంగా మదిలో మెదిలింది. ముందురోజు సాయంత్రం అమీర్‍పెట వెళ్ళినప్పుడు, చెరుకు గడ తీసుకురావడం మర్చిపోవద్దని అమ్మ మరీ మరీ చెప్పింది. సరే కదా చెరుకురసం బళ్ళు చాలావున్నాయి కదా ఎవ్వరిని అడిగినా ఇస్తారు అన్న ధీమాతో, సరే అని అభయమిచ్చేసాను. తీరా అమీర్‍పేట వెళ్ళిన తరువాత ప్రతీ చెరుకురసం బండివాడు ఒక చెరుకుగడ అడిగితే, ఒక్కొక్కటి పదిహేను రూపాయలు చెబుతున్నాడు. అదే చెరకుగడ కనుక రసంతీసి ఇస్తే ఐదు రూపాయలు మాత్రమే.. ఎంత తేడా..

ధైర్యంచేసి, అర్దాంగి పదిరూపాయలకు బేరంచేసి తీసుకుంది. దానిలోని ఒక ముక్కే మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నది.

0 స్పందనలు:

 
Clicky Web Analytics